hva_er_akustikk

Akustikk er benevningen for læren om lyd og hvordan lyd oppleves.
Akustikk handler om hvordan lyden oppfører seg i rommet.

Mennesker erfarer høy lyd som forstyrrende. Forskning viser at det
som forstyrrer aller mest på kontoret, er andres stemmer.
Konsentrasjon forutsetter dermed at man minimerer forstyrrende lyder.

Lydmiljøet er viktig både i hjemmet, på arbeidsplassen og der du ellers ferdes mye.
Lydnivået der du befinner deg bestemmes av mengden absorpsjon i området.

Det er i hovedsak tre ulike akustiske romtyper:

  • rom med harde flater(reflekterende flater)
  • rom med absorberende himlinger
  • rom med åpne planløsninger

Forskjellige romtyper krever forskjellige akustiske løsninger.
Noen ganger er det ikke nok med bare absorberende himlinger,
da anbefales det bruk av nedhengte himlingsflåter eller veggabsorbenter
som supplement.

Lyddemping

Folk flest vil oppfatte ubehag ved mye lyd forbundet med etterklang (ekko) eller

høy basislyd (during) som støy, normalt er det da aktuelt å utføre lyddempende tiltak.