Informasjon montasje av opplimte lydabsorberende plater – 2018