Norsk standard for lyd

lydklasser2

I Norge er «lyd i bygninger» regulert av forskriftet NS 8175:2012. Akustikk i alle typer bygg er regulert i forskriftet.

Dessverre har vi blitt pålagt av Standard Online AS å ikke referere eller vise forskriftet eller utdrag av forskriftet her da de har rettighetene for salg av forskriftet. Forskriftene finner du hos Standard Online AS her.

Vi bidrar imidlertid gjerne med det vi kan om dette tema og vi legger alltid gjeldende forskrift til grunn for vår rådgivning og for våre befaringer.

Kontakt oss dersom dere trenger hjelp !!