Vårt mål er å være best

Våre lyddempende produkter er blant de aller beste på markedet. Vi har utviklet dem over mange år gjennom løpende utvikling og testing både i laboratorie og i «felt» og vi har fullstendig dokumentasjon for effekten samt svært mange og allsidige referanser. Alle produktene er CE-sertifiserte, noe du kan lese mer om her.

Kvalitet i alle ledd

Produktene er først og fremst produsert med det formål å gi best mulig absorbsjon av lydbølger i hele hertz spekteret. Dernest er de utstyrt med overflater som er godt egnet for dekorering med print uten at de lyddempende egenskapene forringes betydelig. Best resultat oppnås ved å bruke UV printere. Andre printmetoder tenderer til å mette overflaten for mye og dermed forringe platens egenskaper.

Laboratorietester bekrefter at de lydabsorberende produktene er i de lydklassene vi ønsker å ha de i. F.eks. noen i lydklasse A og andre i lydklasse B. V i produserer ikke produkter i lavere lydklasser enn B.

Våre produkter i lydklasse A har en absorpsjonskoeffesient (NRC) på 0,9 til 1,0. Dette i hht gjeldende EN-ISO norm for så vel lydabsorpsjon som for testing.

Våre produkter i lydklasse B kan oppnå lydklasse A ved utforing, dvs. at man tillegger minimum 50 mm luft bak platen. Dette er gjort for å gi platene et større bruksområde.

At platene er så effektive betyr at en oppnår samme lyddemping med færre plater i forhold til de fleste andre løsninger på markedet.

Les gjerne mer om kunnskap og kvalitet her.

Akustikkplate med trykk med god lydabsorbsjonAkustikkplate med trykk med god lydabsorbsjon

Hvor mye må til?

Det er fult mulig å lydmåle et rom og deretter bruke dataene til å fastslå nokså eksakt hvor mange kvadratmeter lydabsorberende overflate som er nødvendig for å oppnå et ønsket resultat. Dette er vitenskap og nokså omstendelig.

En enklere tilnærming er nok mer praktisk i de fleste tilfeller. Start med å sette opp lydplater der det er åpenbart at lyden er plagsom. Set opp platene så nær støykildene som mulig. Og sett opp plater der det er mye harde reflekterende overflater.

Lyddempende bilder

Harde flater vs myke flater, finn balansen

Der det er mye harde og kompakte flater vil lydene bli reflektert og kastes omkring i lang tid før den dør ut. Jo mer lyd det skapes i rommet ved hjelp av stemmer, musikk eller maskiner jo vanskeligere vil det bli for din hørsel å sortere nye lyder fra gammelt ekko. Det utvikler seg utrolig fort til et kaos av støy som gjør samtale og lytting nærmest umulig. For mange blir rommet håpløst å oppholde seg i.

Der det er mye myke og porøse og absorberende overflater vil lyder dø ut nesten umiddelbart og ikke blande seg med nye lyder. Det er fordi der ikke er ekko i rommet og lydene dør derfor ut like fort som når vi står i skogen og snakker sammen. Det blir da mulig å føre samtaler, synge, spille musikk og gjerne alt på en gang uten at det oppleves kaotisk, støyende og plagsomt.

Oppnå naturlig lyd

Det betyr derfor mye hvordan vi innreder våre boliger. Er der mye glass, harde vegger, harde gulv, harde tak blir vi nødt til å kompensere for dette ved å omgi oss med nok porøse absorberende overflater og «ting» til at vi kjenner en naturlig balanse. Den naturlige balanse finner du nettopp ute i naturen. Man må prøve seg frem for å få det til. Gode hjelpemidler til å oppnå en god lydabsorpsjon er tekstikledde møbler, myke tepper, fyldige gardiner, planter, bøker i reol og selvsagt lydabsorberende plater på veggene og i taket.

Vi hjelper gjerne og gir gode råd

Ring oss eller send en mail der du vedlegger noen enkle bilder og skriver en kort forklaring så får du svar.
Ønsker du å vite mer om oss, kan du lese mer her.