Prosjekt Gamlaværket Restaurant

gamlavaerket

gamlavaerket

Gamlaværket Restaurant er en historisk restaurant i Sandnes sentrum. Restauranten hadde problemer med støy og ønsket å utbedre dette. Løsningen ble oppheng av akustikkplater på veggene.
For å ivareta restaurantens atmosfære ble platene dekorert med motiver som passet til omgivelsene. Det ble brukt en trykkmetode som ikke ødelegger platenes akustiske egenskaper.