Føles teknisk rom bak døren som en støyende byggeplass? Blir du fort trøtt i hodet når restauranten eller butikken du jobber i fylles med folk? Er det vanskelig å konsentrere seg i kontorlandskapet med støyende kollegaer? Har du tenkt på at akustikken på arbeidsplassen kan forbedres?

Vi hjelper dere fra A til Å for en behagelig akustikk på arbeidsplassen din.

Problemet kan være:

  • trinnlyd mellom etasjer
  • lyd mellom rom, kalt lydgjennomgang
  • høy, plagsom lyd i rommet
  • mye etterklang, også kalt ekko i rommet
  • høy vedvarende støy i et bygg som kommer fra ventilasjon/aircondition, maskiner, annet. Også kalt hvilestøy eller infralyd

For mindre støy – A til Å

Forutsetningen for å få til et optimalt resultat av lydreguleringen er at det først foretas en akustikk lydmåling eller beregning av støynivået i det aktuelle rommet/arealet. Deretter beregnes det hva som må gjøres for å få arealet i henhold til gjeldende forskrift og/eller deres krav.
Vi starter med beregning av akustikken i bygget. Du mottar rapport med beregninger, anbefalt og tilpasset løsning og kostnadsestimat. Sammen blir vi enige om type tiltak og vi sender deg varene. Montasje kan du selv gjennomføre (veiledning mottar du fra oss) eller vi formidler profesjonelle montører til avtalt pris.

Grunnmuren for å få et optimalt resultat av lydreguleringen er å foreta en beregning av akustikken i det aktuelle lokalet.

Fjernvurdering

Holder dere til et sted vi ikke kan komme, kan vi tilby samme tjeneste som fjernvurdering. Vår akustiker kan utfra tegninger og bilder gjøre beregninger, hvor du også mottar rapport med beregninger, anbefalt og tilpasset løsning og kostnadsestimat. En løsning vi har god erfaring med.

Lyddempende produkter

Vi er stolte over å stå bak alle lyddempende produktene vi tilbyr, noe du kan lese mer om her. I Norge er «lyd i bygninger» regulert av forskriftet NS 8175:2012. Vi legger alltid gjeldende forskrift, NS8175:2012 og NS8178:2014 (musikk og øvingsrom) som begge inngår i TEK10 til grunn for våre beregninger. Akustikk i alle typer bygg er regulert i forskriftet. Lyddempende produkter som anbefales vil være i henhold til CE 13964:2014 eller tilsvarende.

For bedre arbeidsdag, ta kontakt med oss for akustikk lydmåling inkludert befaring.