barnehager

Studier viser at 1 av 3 barnehageansatte utvikler tinittus (øresus). Dette er bekreftet av svenske undersøkelser i 2012 (Umeå Universitet, Fredrik Sjødin).

Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i barnehager. Det er vår erfaring at svært mange barnehager ikke innfrir kravene til standarden satt i 2012 og videre oppdatert og strengere krav fra 2019.

Realiteten er at det er målt 80 dB støy i gjennomsnitt i flere hundre danske og norske barnehager. 80 dB tilsvarer når en voksen mann roper. Det er 20 desibel mer enn den anbefalte maksgrensen for støy i barnehager satt av Arbeidstilsynet.

Det er hittil ukjent hvilke konsekvenser støyen i barnehager får for barna over tid men det er naturlig å anta at også barns hørsel skades.

Vi har fått bekreftet gang på gang at hverdagen for barn og voksne forbedres drastisk gjennom å dempe støyen som skapes i barnehager ved å installere tilstrekkelig med lydabsorberende emner i lokalene.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

Vil du vite mer om studier og annen informasjon. Les mer her:

Artikler HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Norsk Forening mot støy – barnehager og SFO

Artikkel «Forskning.no» 2018

Artikkel «Barnehage.no» 2018

Arbeidstilsynet – støy

Vil du vite mer om Tinnitus? Les mer her og her.

HLF kampanje (2015-2016) «Aksjon God Lyd» ble det påpekt at 1 av 6 barn kan gå ut av barnehagen med svekket hørsel og øresus.

 

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER