barnehager

Studier viser at 1 av 3 barnehageansatte utvikler tinittus (øresus). Dette er senest bekreftet av en svensk undersøkelse i 2012 (Umeå Universitet, Fredrik Sjødin).

Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i barnehager. Det er vår erfaring at svært mange barnehager ikke innfrir kravene til standarden satt i 2012 og videre oppdatert og strengere krav fra 2019.

Realiteten er at det er målt 80 dB støy i gjennomsnitt i flere hundre danske og norske barnehager. 80 dB tilsvarer når en voksen mann roper. Det er 20 desibel mer enn den anbefalte maksgrensen for støy i barnehager satt av Arbeidstilsynet.

Det er hittil ukjent hvilke konsekvenser støyen i barnehager får for barna over tid men det er naturlig å anta at også barns hørsel skades.

Vi har fått bekreftet gang på gang at hverdagen for barn og voksne forbedres drastisk gjennom å dempe støyen som skapes i barnehager ved å installere tilstrekkelig med lydabsorberende emner i lokalene.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

Vil du vite mer om Tinnitus? Les mer her

 

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER