Klimaregnskap for
Norsk Akustikksenter 2023

fotavtryk c02 2023
P R O S E N T V I S F O R D E L I N G AV CO 2 - U TS L I P P 2023

Vår kommentar til klimaregnskapet

2023 var et år med stor omstilling i selskapet. Lager er flyttet til ekstern lager og
logistikk leverandør. Stavanger kontor flyttet inn i kontorfellesskap. Oslo kontor
flyttet fra gammelt og lite effektive kontorer pr. 30.06.23. Ansatte hadde
hjemmekontor inntil innflytting i nytt moderne kontorfellesskap pr. 01.11.23.
Planlagte tiltak er gjennomført og vi fremstår mer effektive og med forutsigbare
kostnader og miljøpåvirkning.

  • Avfall og ombruk 0.13%

  • Energi 0.78%

  • Transport 99.09%

miljøfyrtårn

Norsk Akustisk Senter har taget en bevidst beslutning om at påtage sig et klima- og miljøansvar gennem Miljøfyrtårn certificering.

Les om vårt fokus på innovasjon, miljø og bærekraft.