moterom

Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019)  setter klare regler for tillatt lydnivå i Hoteller og herunder også møterom mm.

Et velfungerende møterom er ikke minst et møterom der støy og ekko (etterklang) er minimert så mye som mulig. I møterom må det være mulig å føre god samtale og ha dialog mellom taler og tilhørere. Det krever at rommet er tilpasset bruken.

Støy i møterom kommer ofte fra ventilasjon, diverse tekniske installasjoner og støy fra utsiden. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til irritasjon for de som forsøker å få til en vellykket samling.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende absorbenter på veggene, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir svært bra for brukerne.

 

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER