lyddemping-kontor

Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i kontorer og åpne kontorlandskap. Det er vår erfaring at svært mange arbeidsplasser ikke innfrir kravene til standarden satt i 2012 og videre oppdatert og strengere krav fra 2019.

Arbeidsplassen er der mange av oss tilbringer en stor del av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø på arbeidsplassen.

For å oppnå gode arbeidsforhold i et åpent kontorlandskap viser forskning at man må få til et bra samspill mellom flere faktorer:

  1. stillegående teknisk utstyr og tekniske installasjoner
  2. mye lydabsorberende flater i hhv. tak, på vegger og mellom arbeidsstasjoner
  3. tilstrekkelig visuell skjerming mellom arbeidsstasjoner, gjerne individuelt tilpasset etter den enkeltes behov

Av de tre faktorene er nr. 1 og 2 regulert av standarden NS 8175:2012 og 2019. Vi kan derfor lydmåle hhv. støy og etterklang i åpne kontorlandskaper og se om de innfrir forskriftene. Innfris ikke forskriftene kan vi beregne og beskrive hvilke tiltak som må gjøres for å få kontorlandskapet innenfor forskrift. Vi hjelper deg med hele prosessen.

Støy på kontorer kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der.

Lavere produktivitet

Forskning viser sterkt redusert effektivitet i åpne kontorlandskap som medfører 30 % lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, stress og sykefravær.
(kilde: kronikk i Universitetsavisa NTNU av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold, link

Norske undersøkelser (2013) viser at vi er tjent med et støydempet arbeidsmiljø og at kontorlandskaper er direkte årsak til økt mistrivsel og sykefravær.

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger og bordskjermer, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

Ta også kontakt om du trenger hjelp til hele eller deler av prosessen.

 

 

ANBEFALTE PRODUKTER
SE ALLE PRODUKTER