lyddemping-kontor

Norsk Standard NS 8175:2012 setter klare regler for tillatt lydnivå i kontorer og kontorlandskaper. Det er vår erfaring av svært mange arbeidsplasser ikke innfrir kravene til standarden satt i 2012.

Arbeidsplassen er der mange av oss tilbringer en stor del av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø på arbeidsplassen.

Støy på kontorer kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der.

Nye norske undersøkelser (2013) viser at vi er tjent med et støydempet arbeidsmiljø og at kontorlandskaper er direkte årsak til økt mistrivsel og sykefravær.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

 

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER