Grunnmuren for å få et optimalt resultat av lydreguleringen er å foreta måling og beregning av akustikken i bygget. Deretter beregnes det hva som må gjøres for å få arealet i henhold til gjeldende forskrift og/eller deres krav. Vi starter med beregning av akustikken i rommet. Du mottar rapport med beregninger, anbefalt og tilpasset løsning og kostnadsestimat.

Les mer:

Restaurant

Privat bolig

Kontor

Hotell & møterom

Industri

Barnehage

Skole

Lyddempende bilder