Støy i boliger kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i boligen ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne.

Ekko (etterklang) forekommer ofte i moderne byggeri pga materialvalg og minimalistisk byggetrend. Ekko og hard lyd oppleves plagsomt for de fleste og da spesielt når flere er samlet og gjerne når man skal høre musikk se på TV o.l. Ekko er spesielt plagsomt for hørselshemmede og eldre og vanskeliggjør god samtale og dialog.

En kombinasjon av lyddempende himling, lydabsorberende plater på vegger og tak, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder og dekorasjoner er mulig å få til overalt og i en slik grad at forholdene blir langt bedre for beboerne.

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

Hva gjør du nå ?

Vi vet at dette er nytt for de fleste og mange opplever akustikkproblemer men uten å kjenne til hvordan dette løses. Vi foreslår derfor følgende alternativer for å komme i gang.

Alt 1:
Bestill en akustikk befaring av oss. Vi foretar lydmålinger, beregner løsning og estimerer kostnaden. Vi veileder deg og basert på dette avgjør du selv hvor mye og hva du velger å gjøre.

Vi måler ikke trinnlyd og gjennomgående lyd.

Alt 2:
De fleste som har problemer med støy og etterklang trenger rett og slett å montere en del «absorbenter» dvs plater som absorberer lydbølgene i rommet. De monteres normalt enten i taket eller på veggen. Det er en relativt enkel operasjon og kan ofte monteres av en som er passe fingernem. Bestill derfor en enkel startpakke fra oss og monter selv i et rom hvor dere opplever det er for mye støy/etterklang og opplev forskjellen. Deretter vurderer du selv veien videre.

Vår erfaring fra svært mange nyere boliger er at det trengs 60-70 % dekning.Det vil si at dersom et rom f.eks. er 10 m² trenger man 6-7 m² absorberende areal i rommet for å få en god akustikk. Selvsagt har det noe å si hva annet som er i rommet, men dette er veiledende og vil ofte fungere svært bra.

 

    

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER