restaurant

De dårlige lydforhold mange steder fører dels til dårlige arbeidsforhold for de ansatte og dels til omsetningssvikt. Kunder vil over tid gå til andre steder der de opplever at det er mer behagelig å oppholde seg.

Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019)setter klare grenser for tillatt lydnivå på overnattingssteder og restauranter. Det er vår erfaring at de færreste restauranter, kantiner etc innfrir kravene til norsk standard definert i 2012.

Støy i restauranter, kantiner mm kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, diverse tekniske installasjoner og fra kjøkkenet. Til sammen utgjør støykildene ofte et lydnivå godt over det som er akseptabelt og det fører til plager for de som arbeider der og de som kommer som gjester og kunder.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler, bilder og dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

  

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER