skoler-2

For å oppnå gode pedagogiske resultater i skolene trengs det gode læringsforhold i undervisningsrommene. Det er derfor avgjørende for læringen at tale- og lytteforholdene er gode.

Det oppnås best ved å innfri kravene til lyd og støy slik de er beskrevet i standarden NS8175:2012 og oppdatert  versjon NS8175:2019 setter klare krav til maksimal støy og etterklang (ekko) på skoler. Det er vår erfaring at mange skoler ikke tilfredsstiller dagens krav og lydforholdene i undervisningsrom spesielt og skolene generelt er meget dårlige.

Vi har fått bekreftet gang på gang at hverdagen for barn, ungdom og voksne forbedres drastisk gjennom å dempe støyen som skapes i skoler og studiesteder ved å installere tilstrekkelig med lydabsorberende emner i lokalene.

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

  

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER