Bedre arbejdsdag hos Krogh Optikk

4

Krogh Optikk på Storo Storsenter har haft store problemer med meget støj og lang efterklang i egne områder og fra fællesarealet uden for butikken. Ved at montere lydabsorbenter på væggene (Loke™ 40) og opsætte en akustikvæg (Hugin™) mellem glasruderne og butiksarealet har vi skabt et stort absorberende område, der reducerer efterklangen markant.

Lydabsorbenter (Loke™ 40) er installeret i betonloftet over det firkantede loft for yderligere at reducere efterklangen og absorbere støjen. Effekten af tiltaget er en betydelig reduktion af efterklangen i butikken og en reduktion af støj (dB), der kommer ind i lokalerne fra fællesområdet. Dette fører til en betydelig forbedring af taleklarheden og taleopfattelsen i butikken. En meget bedre arbejdsdag for medarbejderne og en meget bedre butik for kunderne.