Reduceret efterklangstid ved Edland-rørbøjning

Filmoverflade

EdlandRedusert etterklangstiden fra 2 til 1 sekund ved hjelp av Loke™ 40 dels hvite og dels med dekor.