Redusert etterklangstiden hos Edland rørbøying

Folieoverflate

edlandRedusert etterklangstiden fra 2 til 1 sekund ved hjelp av Loke™ 40 dels hvite og dels med dekor.