Kontor, møterom og kantine

leveranse 2

Vi leverer i hele Norden

leverer til alle

Vi hjelper både bedrifter, offentlige og private kunder

ta kontakt

Ta kontakt så hjelper vi deg

Arbeidsplassen er der de aller fleste av oss tilbringer store deler av dagen, det er en stor belastning hvis man opplever et dårlig lydmiljø på arbeidsplassen. Derfor er god akustikk avgjørende for bedre arbeidsforhold, spesielt i åpne landskap, møterom og kantiner.

Lavere produktivitet

Forsking har påvist at et dårlig lydmiljø i åpne kontorlandskap medfører 30% lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, mer stress og sykefravær.
(Kilde: Kronikk i Universitetsavisa NTNU av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold. Les mer.)

Hva gjør du nå?

Det er forskrifter som regulerer lyden i alle næringsbygg, inkludert spesifikke bestemmelser for spesifikke rom. Vi vet at det kan ta en stund før man oppdager at problemer skyldes dårlig akustikk. Du kan gjøre en enkel beregning selv eller vi kan hjelpe deg med å beregne behov, foreslå løsninger og riktige produkter. Se referanseprosjekter. 

Produkter

Direkte opplimte absorbenter til vegg og tak

Bordskjermer og skillevegger

redigert 2

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor på veggene er våre akustikkplater meget godt egnet til dette. 

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Systemhimling

Montasje og feste