Idrettshaller, svømmehaller og treningssenter

leveranse 2

Vi leverer i hele Norden

leverer til alle

Vi hjelper både bedrifter, offentlige og private kunder

ta kontakt

Ta kontakt så hjelper vi deg

Vi elsker sport og bruker mye tid i idrettshaller, svømmehaller og treningssenter. Barn og unge samles ofte mange på samme tid. Dermed ligger forholdene fort til rette for ekstrem støy som medfører høy risiko for permanente hørselsskader. I treningssentre er der ofte høye smell fra vekter og musikk.

Dårlig lyddemping i slike arealer medfører direkte skadelige lydforhold for hørselen og det kan føre til permanente skader på hørselen. Tapt hørsel kommer ikke tilbake.

De akustiske forholdene i alle former for idrettshaller, svømmehaller og andre treningslokaler er underlagt NS8175:2012/2019 som inngår i TEK 10/17.

Der er regler for støynivå fra tekniske installasjoner og etterklangstid i slike arealer. I tillegg må det også tas hensyn til arbeidstilsynets retningslinjer for maksimalt støynivå når arealene er i bruk. Vi opplever ofte at akustikken i denne typen arealer er svært dårlig og regelverket er ikke fulgt.

Hva gjør du nå?

Vi vet at dette er nytt og at mange opplever akustikk problemer, men uten å vite til hvordan dette løses. De fleste som har problemer med støy og etterklang trenger rett og slett å montere en del «absorbenter» dvs plater som absorberer lydbølgene i rommet. De monteres normalt enten i taket eller på veggen. Se referanser.

Produkter

Direkte opplimte absorbenter til vegg og tak

<b>Kiosk og sosialt område:</b> Bildene er trykket på Frigg 25, 240cm x 120cm. I tak og øverst på vegg er det montert Loke og absorbenter i diverse størrelser

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor på veggene er våre akustikkplater meget godt egnet til dette. 

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Himlingsplater til Systemhimling

Systemhimling t-system

Montasje og feste