Idrettshaller, svømmehaller og treningssenter

leveranse 2

Vi leverer i hele Norden
Kjøp over 10000 i nettbutikken gir gratis frakt i Norge

leverer til alle

Vi hjelper bedrifter, offentlige og private kunder

ta kontakt

Ta kontakt så hjelper vi deg

Vi bruker mye tid i idrettshaller, svømmehaller og treningssenter. Barn og unge samles ofte mange på samme tid. Dermed ligger forholdene fort til rette for ekstrem støy som medfører høy risiko for permanente hørselsskader. I treningssentre er der ofte høye smell fra vekter og musikk.

Dårlig lyddemping i slike arealer medfører direkte skadelige lydforhold og kan føre til permanente skader på hørselen. Tapt hørsel kommer ikke tilbake.

De akustiske forholdene i alle former for idrettshaller, svømmehaller og andre treningslokaler er underlagt NS8175:2012/2019 som inngår i TEK 10/17.

Der er regler for støynivå fra tekniske installasjoner og etterklangstid i slike arealer. I tillegg må det også tas hensyn til arbeidstilsynets retningslinjer for maksimalt støynivå når arealene er i bruk. Vi opplever ofte at akustikken i denne typen arealer er svært dårlig og regelverket er ikke fulgt.

Hva gjør du nå?

Vi vet at mange opplever akustikk problemer, men uten å vite til hvordan dette løses. De fleste som har problemer med støy og etterklang trenger å montere en del «absorbenter» dvs plater som absorberer lydbølgene i rommet. De monteres normalt enten i taket eller på veggen.

Produkter

Direkte opplimte absorbenter til vegg og tak

<b>Kiosk og sosialt område:</b> Bildene er trykket på Frigg 25, 240cm x 120cm. I tak og øverst på vegg er det montert Loke og absorbenter i diverse størrelser

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor på veggene er våre akustikkplater meget godt egnet til dette. 

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Himlingsplater til Systemhimling

Systemhimling t-system

Montasje og feste

Spesialsenter for lydregulering

Vi er Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for måling og kartlegging, beregning av hvor mye du trenger, frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

Alle våre beregninger og målinger er basert på standarden NS8175:2019 – Lyd i bygninger og NS8178:2014 (musikk og øvingsrom). Merk at standarden fra 2012 fortsatt gjelder etter byggeteknisk forskrift, TEK 17. Lyddempende produkter som anbefales vil være i henhold til CE 13964:2014 eller tilsvarende.

Vi kan hjelpe deg med alt av akustiske løsninger i og med at vi har vår egen produksjon. Ta kontakt  så finner vi en løsning på hva akkurat du trenger.