Salgs – og leveringsbetingelser

Dette dokumentet er kun for nettsiden og gjelder kun forbrukerkjøp, og tar derfor kun utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven. Ved avtaler mellom bedrifter, kommuner osv er det kjøpsloven som gjelder.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av våre varer. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i disse lovene:

  • Forbrukerkjøpsloven
  • Angrerettloven
  • Markedsføringsloven
  • e-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.Det er mer informasjon om dette på lovdata.no hvis du ønsker å undersøke mer rundt dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.

Parter

Selger er Norsk Akustikksenter AS, og blir følgene benevnt som «vi» eller «oss». Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgene benevnt som, «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert og bekreftet av oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere pkt. «angrerett» nedenfor. For bestillingsvarer må vi ta forbehold for utsatt leveringstid og utsolgtsituasjon. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ved bestilling til annen mottaker enn den kundeprofilen er registrert på gjør vi oppmerksom på at det er person som står oppført som kunde som står til ansvar for bestillingen i sin helhet.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme i vår nettbutikk. Videre forbeholder vi oss retten til å ta kontakt og foreslå en annen vare eller kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Priser

Alle våre priser er oppgitt med og uten merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før endelig betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.  Skulle prisen som er oppgitt være et estimat forbeholder vi oss retten til at pris kan endres i henhold til dette.

Betaling og betingelser

Betaling skjer med faktura. Du vil motta en faktura fra oss i etterkant av din ordre. Frakt beregnes og blir lagt til på ordrebekreftelsen, dersom annet ikke er avtalt. Dersom annet ikke er avtalt vil varene sendes når faktura er betalt. Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt iht lov om salgspant. Ved for sen betaling påløper det purregebyr og forsinkelsesrenter.

Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Varene må oppbevares tørt og trygt. Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. I henhold til Norsk kjøpslov.

Undersøkelse av produktene

Ved mottak av varene sjekkes emballasje og antall i forhold til pakkseddel vedlagt. Er det synlige skader på emballasje og varer som er gjort i frakten må det rapporteres til sjåfør umiddelbart. Ta bilder som dokumentasjon. Da vil fraktselskapet være ansvarlig for eventuelle skader på varene. Er det mangler i leveringen må det gis beskjed til fraktselskap umiddelbart. Skader (inkl. bildedokumentasjon) og eventuelle mangler sendes til oss på mail.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Konsekvenser ved uleverte materialer

Kunde/kontaktperson er ikke tilstede eller ikke tilgjengelig på oppgitt telefonnummer. Fraktselskap kjører bomtur, varene kan ikke leveres og kjøres tilbake til lager. Kostnader knyttet til en slik hendelse dekkes ikke av fraktselskap eller av oss. Ekstra kostnader for bomtur og ny utkjøring belastes deg. Dersom det medfører ekstra kostander som lagerleie belastes det deg som kunde.

Uavhentede varer - lagerleie  

Etter at det er gitt underretning om at godset/varene er kommet, skal det utkjøres/hentes innen 3 dager. Vi mottar melding fra fraktselskap om uavhentet gods. Mail med påminnelse sendes til deg. Fraktselskap vil beregne lagerleie fra dag 3. Leien vil avhengig av sendingens volum/vekt og antall døgn.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen (lenke) eller ved levering av produktene, utvides fristen til 12 måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i samme stand som du mottok den. Absorbenter er sårbare og derfor kan ikke brutte forpakninger returneres. Kun hele, ubrutte esker. Retur må varsles skriftlig. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten til oss. Varene sjekkes ved mottak. Kreditering blir gjort for uskadde varer. Ingen returrett på spesialproduksjon og print. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss, i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettskjema Privatkunder

Personvernsopplysninger

Ifølge loven må vi be deg samtykke i at vi behandler opplysninger om deg, som navn, adresse og e-post. All informasjon gitt til oss eller som vi får del av når du besøker vår nettside vil behandles av oss i egenskap av personopplysningsansvarlig. Informasjonen vil bli brukt for att vi, ved handel, skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, informere deg om tilbud innenfor dine personlige interesseområder samt i sammenheng med markedsføring knyttet til våre tjenester. Vi vil aldri la en tredjepart bruke dine personopplysninger til markedsføring med mindre du selv godkjenner dette. Du som kunde kan også iblant motta markedsføring fra oss via mail, men om du ønsker kan du velge bort denne funksjonen, hvordan du gjør dette får du informasjon om i det mottatte mail/nyhetsbrev Vi deler ikke din e-post eller ditt telefonnummer til tredjepart. Oppgitt e-postadresse brukes også til markedsføring hvis du har valgt dette alternativet i dine kontoinnstillinger. Du har rett til, på oppfordring, å få tilgang til personlige opplysninger som er registrert om deg hos oss. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante har du rett til å be om at opplysningene skal rettes eller slettes.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Force Majure

Norsk Akustikksenter AS er fratatt sine forpliktelser under denne avtalen hvis unnlatelsen skyldes befriende faktorer som beskrevet nedenfor og omstendighetene forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelsen. Som befriende faktor skal anses bl.a. myndighetshandling eller unnlatelse, konflikt på arbeidsmarkedet, blokkader, brann, oversvømmelse, sabotasje, ulykker av større omfang eller andre typer naturkatastrofer. Force majeure omfatter myndighetsbestemmelser som påvirker markedet og produkter negativt, som f.eks. restriksjoner, advarsler, salgsforbud osv, samt om firmaet utsettes for kriminell aktivitet som påvirker virksomheten.