CE sertifisering

Alle produkter som vi utvikler og markedsfører i Norden er CE sertifisert i hht gjeldende standard.

En lang rekke produkter er utviklet av oss og er sertifiserte av oss. På det enkelte produkts Datablad og DoP sertifikat fremkommer også CE sertifiseringens registreringsnummer. Datablad og DoP sertifikat finnes enkelt på det enkelte produkt på vår hjemmeside.

CE sertifisering av våre Produkter foretas av det uavhengige selskapet Warrington Certification, United Kingdom.

Vi sikrer at produkter vi fører som er utviklet av andre produsenter også er behørig sertifisert for det nordiske marked dersom det er påkrevd.