Om Norsk Akustikksenter

Visjon

Vår visjon er å gjøre folks hverdag bedre ved å utvikle og levere de beste akustiske løsningene i markedet.

Vårt verdiløfte

Vi hjelper deg med å identifisere og løse dine akustiske problemer for å gjøre hverdagen din bedre. Med profesjonelle verktøy og metoder måler, beregner, utvikler, samt leverer og installerer vi tilpassede løsninger av høy kvalitet. Vi garanterer en positiv effekt.

Verdier

Lidenskap

Vi blir motivert når kundene blir fornøyde med det vi gjør for de og de får en bedre hverdag. Vi lever og ånder for lyd og akustikk. Vi vet hva det gjør med mennesker og kropp og sjel når akustikken stemmer rundt oss og når den ikke stemmer. Våre kunder skal alltid være trygge på at vi gjør det beste vi kan for dem. Vi jobber med å utvikle de beste produktene for å løse utfordringene vi alle opplever i hverdagen. Innovasjon og utvikling er en del av vår hverdag. Det driver oss å få annerkjennelse fra kunder og samarbeidspartnere. En del av vår lidenskap er hele tiden å strebe etter å ha den kompetansen som er nødvendig for å løse akustikk utfordringene.

Kompromissløs

Vi går ikke på kompromiss med kvaliteten og profesjonaliteten på produktene og tjenestene vi leverer. Det betyr ikke at vi kan alt men det betyr at vi alltid tilstreber å levere punktlig, yte topp service og lage best mulig lyddempende løsninger for kundene våre. Halvhjertede løsninger er ikke oss. Vi anbefaler løsninger og produkter som vi er sikre på er riktig i forhold til kundens behov.

Vi forventer det samme av våre leverandører og samarbeidspartnere som vi forventer av oss selv.

Gøy

Vi liker å ha det trivelig på jobb og tar ikke oss selv så høytidelig. Vi mener at glede og humør er viktig i hverdagen og vi prøver også å formidle dette til våre kunder og samarbeidspartnere. Hos oss er det alltid musikk og tid til en samtale om lyd.

Redelige

Vi er opptatt av å opptre ryddig og levere i henhold til det som er avtalt. Vi vet hvor viktig det er å få både varer og tjenester til avtalt tid. Vi strekker oss så langt vi kan for at ting skal gå som forventet. Vi er åpne og ærlige i vår kommunikasjon med våre kunder i alle sammenhenger. Vi sier alltid klart ifra dersom vi ikke kan levere og løse kundens utfordringer.

Kort om oss

Tilbake til naturen. Som Skandinaver vet vi ennå hva stillhet og ro er. Vi setter pris på stillhet og ro og er opptatt av å selv kunne velge når vi vil ha det rolig rundt oss. I store deler av verden er det ikke lengre slik, derfor har WHO erklært støy som den nest største forurensningskilden globalt, etter utslipp av klimagasser.

Vi må ta vare på stillhet og ro, støy er en stor helsebelastning globalt. Dermed må vi ta på alvor å tilrettelegge for dette i hverdagen vår. Spesielt viktig blir det å legge godt til rette der vi, store og små oppholder oss både dag og natt.

Vi er inspirert av Norrøn mytologi og historie. Det har gitt våre produkter unike norrøne navn som vi håper flere enn oss vil kjenne igjen og ha en god relasjon til. Vi er opptatt av å ta vare på naturen og vi er opptatt av å ta vare på vår fantastiske sans, hørselen. Vi bør alle strebe etter å ha lydforhold i rommene vi oppholder oss i som tilsvarer naturens egen klang og miljø.

Norsk Akustikksenter er et spesialsenter for lydregulering av alle typer bygg og vi har utviklet et system for måling og kartlegging av akustikk i alle typer bygg.  Basert på den eksakte informasjonen vi fremskaffer gjennom målinger; beregner og beskriver vi hvilke tiltak som må til for å få korrekt akustikk i forhold til bruksområde og i forhold til gjeldende forskrift.

Etter at tiltak er gjennomført utfører vi kontrollmålinger og dokumenterer resultatet i forhold til de mål som er satt og i forhold til gjeldende forskrift. Vi hjelper altså med hele prosessen og vårt mål er alltid å tilby gode løsninger som skaper et korrekt, godt og effektivt akustisk miljø, vi er en komplett leverandør av god akustikk.

Vi er foreløpig til stede med kontorer i Stavanger og Oslo. Vårt hovedlager befinner seg i Stavanger. Vi leverer over hele Norden og formidler også montasje.

Vi produserer våre lyddempende produkter i hovedsakelig Norge og Kina. I Kina har vi kontor i Shanghai som ivaretar kvalitetskontroll og oppfølging av vår produksjon som hovedsakelig foregår der (se også produksjon og miljø). Vi har vært til stede i Kina siden 2005 og opererer der etter de strengeste hensyn til mennesker og miljø.

Vår ambisjon er å være en produsent og leverandør av akustikkløsninger som treffer eksakt i forhold til behovet og løser akustikk utfordringene i alle typer bygg.

Litt historie

Norsk Akustikksenter AS eies av Proso AS, begge er Stavanger baserte familieeide selskaper.

Proso etablerte kontor i Shanghai i 2005 og startet import av absorbenter og systemhimlinger i 2007 som ett av flere forretningsområder. Proso etablerte Norsk Akustikksenter AS i 2015 og la all akustikk virksomhet over i selskapet.

Norsk Akustikksenter har hovedkontor i Stavanger, etablerte kontor i Oslo i 2016 og har generelt sterk vekst. Gaselle bedrift i 2019,2020 og 2021.

Norsk Akustikksenter har løpende utviklet en rekke lyddempende produkter som alle er CE godkjent, alle absorbenter er i tillegg M1 sertifiserte (miljø) og dermed godkjent for Breeam prosjekter/bygg.

Produksjon av produktene skjer i Norge og Kina. Fabrikkene, samt underleverandører følges tett opp og all utvikling skjer med sterkt fokus på miljø, arbeidsforhold, HMS og kvalitetskontroll. Fabrikken i Kina har eget utdanningsprogram for alle ansatte, moderne laboratorier for overvåking av produktenes innhold og sammensetning. Opplæringsopphold i Norge for ledende personale fra utenlandske avdelinger og leverandører er obligatorisk.

Vi bidrar aktivt til å sikre gode og ordnede arbeidsforhold for mange mennesker.

IMG_5498
Gutta Proso - NAS