Siden 2007

Produksjon og utvikling

Innovasjon, miljø og bærekraft i fokus

Grønn produksjon

Grønn produksjon

Ved hjelp av 9000 kvm med topp-moderne solcellepaneler har vi en produksjon som klarer seg hovedsakelig på solkraft (ca. 80%). Dette reduserer forbruket av fossilt brennstoff som olje, gass og kull for å produsere våre absorbenter. For oss er dette viktig i arbeidet med å oppnå ren produksjon og bidra til å forbedre klimaet.

Grønn produksjon og høy kvalitet på produkter med lang levetid skaper bærekraftige produkter.

Nye produksjonsmaskiner

Produksjonsutstyr

De siste årene har det blitt investert mye i nye og topp-moderne maskiner som gjennomfører arbeidsoppgavene raskere, mer effektivt, tryggere og med høyere presisjon enn noen gang før. Nye tyske produksjonslinjer installert i perioden 2016 til 2019 har lagt til rette for produksjon av lydabsorberende materialer i verdensklasse. Produktene innfrir dermed i tillegg til CE kravene de strengeste krav til emisjoner og ikke bruk av giftige stoffer, dvs. produktene er feks. M1 sertifisert.

Les mer om kompetanse og sertifisering.

WeChat Image_20181008110901
IMG_0875
Alt vann blir resirkulert og renset

Alt vann blir resirkulert og renset

Produksjon av våre produkter forbruker en del vann til blant annet nedkjøling av varmt utstyr og renhold. Alt vann som blir forurenset av vår produksjon går gjennom ett renseanlegg på fabrikken hvor det blir tilbakeført til drikkeklart vann og dermed resirkulert som en del av en mer bærekraftig produksjon.

Oppsamling og resirkulering av støv

Oppsamling og resirkulering av produksjonsstøv

De fleste av våre produkter består hovedsakelig av komprimert glassull. I produksjonen generes det støv når glassullen behandles og foredles. Støvet blir samlet opp og blir benyttet i nye og innovative produkter.

Forskning og utvikling

Arbeidsmiljø og HMS

Produksjonsrammene, arbeidsmiljø og HMS på fabrikken følger våre retningslinjer som er fundamentert i Norsk standard. Det er høyt kvalifiserte fast ansatte universitetsutdannede ingeniører. Kvalitetskontrollører og ansatte i produksjonen har lang erfaring. Det er ordnede arbeidsforhold og fasiliteter som tilsvarer det beste av Skandinaviske arbeidsforhold.

Ledende Kinesisk personell besøker Norge for å utveksle kompetanse og erfaring. Vi er opptatt av å overføre beste praksis og gi en forståelse av kravene i vårt marked.

Fabrikken er unik i sitt slag i Kina med egen skole og utdanningsprogram for de ansatte.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

I en verden så dynamisk som den vi lever i er det ingenting som forblir det samme fra måned til måned. Vi i Norsk Akustikksenter sonderer til enhver tid både det nasjonale – og internasjonale markedet etter nye måter å absorbere lydbølger.

Vi samarbeider tett med verdensledende institusjoner innenfor lydabsorbsjon og akustikk.  Alle våre produkter har vi utviklet og har flere spennende prosjekter som vil bli lansert i fremtiden.

Foto til utdanningsprogram
IMG_0879
Banner-til-web-6-vi-er-sertifisert

Miljøfyrtårn

Norsk Akustikksenter har tatt et bevisst valg om å påta seg klima- og miljøansvar gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen.

Miljøfyrtårn gir oss et konkret rammeverk som miljøledelsessystem, der vi aktivt har satt oss miljømål og oppfyller nøye definerte krav innen helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og estetikk. Gjennom en grundig miljøanalyse har vi nå oppnådd Miljøfyrtårn-sertifisering, noe som understreker vår forpliktelse til bærekraftige prinsipper. Les mer.

Se vårt klimaregnskap.