Våre tjenester for bedrift og offentlig

Vi hjelper dere med hele eller deler av  prosessen

Arbeidsplassen, skolen, barnehagen etc. er der mange av oss tilbringer store deler av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø i lokalene. Ekko (etterklang) oppstår i alle typer rom som ikke har nok «myke materialer» hvor lydbølgene kan finne hvile. Det kan være fra små cellekontorer, åpne kontorlandskap, møterom, industri, skoler, barnehager, idrettshaller og svømmehaller osv.

Typiske plager ved vedvarende støy kan være konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon og mer langsiktige plager om det vedvarer. Det er spesielt plagsomt for hørselhemmede og eldre og kan hindre effektivt samspill og generell trivsel. Det er som regel veldig enkelt å gjøre noe med.

En kombinasjon av lyddempende himling, lydabsorberende plater på vegger og tak, akustikk bordskjermer/skillevegger, gulvtepper og møbler i stoff, akustikk bilder, planter osv. HMS krav og regulativer har klare grenseverdier for hva som er lov i ulike type areal og bruksområder.

Norsk Standard NS 8175 (sist oppdatert 2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i alle typer bygg. Det er vår erfaring av svært mange arbeidsplasser ikke innfrir kravene til Norsk Standard og TEK.

graf

Hva gjør du nå ? Ikke fortvil – vi hjelper deg videre

Gjør det selv: du kan beregne behov og velge produkter selv. Se utvalget her.

- eller -

Vi hjelper deg med hele prosessen: Ta kontakt på  +47 902 38 611, post@akustikksenter.no eller bruk kontaktskjema.

Klikk eller dra filer til dette området for å laste dem opp. Du kan laste opp opptil 10-filer.

Fra målinger og beregninger, valg av løsning og produkter til ferdig montering og etterkontroll

Faktaboks

Norsk Akustikksenter er et spesialsenter for lydregulering av alle typer bygg og vi har utviklet et system for måling og kartlegging av akustikk i alle typer bygg. Basert på den eksakte informasjonen vi fremskaffer gjennom målinger, beregner og beskriver vi hvilke tiltak som må til for å få korrekt akustikk i forhold til bruksområde og i forhold til gjeldende forskrift.

Oppdaterte krav til akustikk i bygninger

Juli 2019 kom det en oppdatert versjon av standarden NS8175 – Lyd i bygninger. Ny standard erstatter NS8175:2012.

Den oppdaterte standarden innebærer strengere krav og mer nyansering av en del krav i alle typer bygninger i Norge. Endringene er mange og i skjerpende retning. Merk at standarden fra 2012 fortsatt gjelder etter byggeteknisk forskrift, TEK 17.

Dette får konsekvenser for alle som:

  • Bygger nytt.
  • Foretar bygningsmessige endringer.
  • Foretar oppgraderinger.
  • Har eksisterende problemer med akustikk m.fl.

Det blir med andre ord enda viktigere å gjøre de rette tiltakene med de rette midlene for å innfri kravene fremover. Akustikk er et eget fag og må behandles deretter separat fra andre byggfag. Dvs. at en må kartlegge problemer og løsninger ved hjelp av de som har kompetanse til det.

Vi hjelper dere mede hele prosessen, fra A til Å. Vi måler og beregner i hht. kravene om er satt i standarden NS 8175 og NS8178 som er en del av TEK10 og TEK17. Vi måler akustikk i rom etter NS-ISO3382-1 & 2, som beskriver måleprosedyrer, målepunkter og målinger til alle typer rom. Vi benytter internasjonalt anerkjent måleutstyr bl.a. Norsonic 131. Norsonic er en av markedslederne innenfor akustisk måleutstyr.

Ansatte i NAS som utfører målinger har gjennomgått utdannelse i bruken av måleutstyret og prosedyrene hos Norsonic.