Norsk Akustikksenter as
Auglendsmyrå 3
4016 Stavanger
Org.nr. 915 530 001
Kontaktinformasjon
Telefon 902 38 611
post@akustikksenter.no