Hjemmekino og lydstudio

leveranse 2

Vi leverer i hele Norden
Kjøp over 10000 i nettbutikken gir gratis frakt i Norge

leverer til alle

Vi hjelper bedrifter, offentlige og private kunder

ta kontakt

Ta kontakt så hjelper vi deg

Har du investert i hjemmekino eller lydstudio, men du føler at noe mangler lydmessig? Da er det mest sannsynlig på grunn av feil akustikk i rommet.

Vi har noen gode råd for deg som skal bygge hjemmekino eller lydstudio. Vi har akustikk materialene du trenger for ulike løsninger. For å finne hvilke løsninger som fungerer best for deg anbefaler vi å ta kontakt med eksperter på slike rom, Sintef har utarbeidet normer for dette og er en god informasjonskilde. Byggforsk serien, blad 527 315 Studio, gir deg forskningsbasert informasjon på dette.

Lyd er minst like viktig som det visuelle for den perfekte filmopplevelsen. Optimalisering av akustikken er avgjørende for å skape riktig lydmiljø i en hjemmekino. Dette er har vi omfattende erfaring med og kan hjelpe deg å få til.

En hjemmekino kjennetegnes av dyr elektronikk, mørke flater, vinklede vegger og tak, mye absorberende overflater i hele rommet, vegger, gulv og tak. Kino lignende møblering og selvsagt et massivt lydbilde. En hjemmekino bør isoleres fra resten av boligen på en slik måte at lyd og vibrasjon ikke sjenerer andre i boligen. Ikke minst må man unngå at lyd og vibrasjoner forplanter seg til naboer.

For å oppnå ønsket resultat er det viktig å forstå hvordan lyd oppfører seg i rommet. Akkurat hvordan lyden oppfører seg i den individuelle hjemmekinoen/musikkrommet varier selvfølgelig svært ut ifra rommets utforming og størrelse samt lydanlegg. Når absorbentene demper lyd, vil det si at de demper «gjenklangen» som oppstår i rommet og ikke lyden direkte fra høyttalerne. Høyttalerne oppfattes akkurat likt i volum, dempingen gjør enkelt og greit at man slipper å høre ekkoet fra tonene.

Etter at absorbenter er installert vil man som oftest oppleve at lydbilde har endret seg noe, dette løses enkelt ved å justere lydverdiene på anlegget.

Et TV-Rom er enkelt å forholde seg til, et slikt rom brukes ofte som et felles samlingspunkt for familien. Her har man god nytte av et balansert lydmiljø tilpasset både en fin filmopplevelse og samtaler over sofabordet.

I TV-rommet monteres det normalt absorbenter i tak og på vegg for å redusere etterklang.

De siste årene har digitale møter blitt mer vanlig. Under digitale møter er lydkvaliteten det viktigste for sømløs kommunikasjon. Dette stiller nye krav til rommene som brukes.

Å tilpasse videokonferanserom med absorbenter er avgjørende for god taletydelighet og taleoppfattelse, som igjen gir mer effektive digitale møter. Optimalt skal de to konferanserommene som er i bruk under en videokonferanse være like godt utbedret, men selv med et utbedret rom vil det være en markant forbedring i lydkvaliteten.

 I standarden NS8175-2019 finner vi krav til etterklangstid i videokonferanserom. Disse rommen er regulert i lovverket fordi de inngår i arbeidslivet og på arbeidsplassene våre.

Det er ikke utarbeidet en standard for hvordan man oppnår de rette akustiske forholdene. Vi har derfor utarbeidet, basert på betydelig erfaring, gode metoder for å løse forskjellige problemer som omhandler konferanserom. Ved hjelp av fjernbefaring eller lydmålinger designer vi løsninger som sikrer god taletydelighet og taleoppfattelse i rommet.

 «Kan jeg høre deg, kan jeg forstå deg, jeg trenger ikke nødvendigvis å se deg. Kan jeg se deg men ikke høre deg, er det nytteløst å prøve å forstå deg.»

Produkter

Produkter til hjemmekino og lydstudio

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor på veggene er våre akustikkplater meget godt egnet til dette. 

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Montasje og feste

Spesialsenter for lydregulering

Vi er Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for måling og kartlegging, beregning av hvor mye du trenger, frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

Alle våre beregninger og målinger er basert på standarden NS8175:2019 – Lyd i bygninger og NS8178:2014 (musikk og øvingsrom). Merk at standarden fra 2012 fortsatt gjelder etter byggeteknisk forskrift, TEK 17. Lyddempende produkter som anbefales vil være i henhold til CE 13964:2014 eller tilsvarende.

Vi kan hjelpe deg med alt av akustiske løsninger i og med at vi har vår egen produksjon. Ta kontakt  så finner vi en løsning på hva akkurat du trenger.