Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Banner-til-web-6-vi-er-sertifisert

Norsk Akustikksenter har tatt et bevisst valg om å påta seg klima- og miljøansvar gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen.

Dette norske offentlige sertifikatet, støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, representerer en forpliktelse som ikke bare er et bevis på vår miljøinnsats, men som også anerkjennes av myndighetene ved offentlige innkjøp og i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn gir oss et konkret rammeverk som miljøledelsessystem, der vi aktivt har satt oss miljømål og oppfyller nøye definerte krav innen helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og estetikk. Gjennom en grundig miljøanalyse har vi nå oppnådd Miljøfyrtårn-sertifisering, noe som understreker vår forpliktelse til bærekraftige prinsipper.

Anerkjent i Europa

Det er med stolthet vi deler at vår innsats ikke bare er nasjonalt anerkjent, men også internasjonalt. Miljøfyrtårn, også kjent som Eco-Lighthouse, er den første nasjonale ordningen i Europa som har fått godkjennelse fra EU. Vår sertifisering gir oss også muligheten til å vise frem vårt Miljøfyrtårn-sertifikat som dokumentasjon i situasjoner der det kreves samsvar med EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Dette er et viktig skritt i retning av en grønnere og mer bærekraftig fremtid, og vi ser frem til å fortsette vår reise mot stadig mer miljøvennlig drift.

Se alle våre sertifseringer her