Ansatte er hørselsskadet som følge av støy!

Stoy_barn

Visste du at 1 av 4 barnehageansatte er hørselsskadet som følge av støy? I barnehager er det mye støy og ofte er det rett og slett en øredøvende arbeidsplass.

Støy er skadelig for hørselen. Det er derfor f.eks. skogsarbeidere og helikopterpiloter bruker hørselvern på jobben. Men hva med deg som jobber i barnehage? Målt i desibel
bråker skrikende barn verre enn både motorsager, helikoptre og boring i betong. Mens grensen for arbeidslivets krav om hørselvern går ved 110 desibel, kan barneskrik måle hele 115 desibel – nesten like høyt som en gjennomsnittlig rocke-konsert. Er det rart at små og store kan være slitne i ørene når dagen er over?

Alle trenger støyfrie stunder
Det er ikke nok å bare snakke om utestemme og innestemme. Legg vekt på å øke bevissthet om støy. Hver enkelt kan gjøre noe for å redusere støyen. Likevel må vi innse at noen aktiviteter bråker mer enn andre, og derfor krever mer tilrettelegging. Sang og musikk betyr mye for både barn og voksne, og skal selvsagt ha en stor plass i hverdagen. Hva med å opprette et musikkrom, hvis dere ikke har et allerede? Kanskje det er mulig å ha et «stillerom» også? En annen løsning kan være å avsette forskjellige områder til ulike aktiviteter, alt etter hvor mye de bråker. På den måten kan barna oppsøke de rolige aktivitetene når de har behov for det.

Visste du at 3 av 4 barnehageansatte er utsatt for plagsom støy på jobben?

Det har alltid vært sånn og ingen kan endre på det bortsett fra du!