Eksempel på et nøglefærdigt projekt: Karmøy indkøbscenter

Multi-purpose hal 1

1500 M2  med effektiv lyddæmpning

Vi leverede og var involveret i hele processen; Akustisk lydmåling, beregning i henhold til gældende standarder og regler. Anbefalet løsning og egenproducerede absorbenter af højeste kvalitet og installation. Akustisk lydmåling blev udført under og selvfølgelig efter installation og inspektion.

Vi er glade for at have leveret et projekt, der opfylder de gældende lydregler og er en fornøjelse at opholde sig i.

Følgende områder er reguleret for at opfylde gældende NS og regulativer:

- Multi-purpose hal
- Spindehal
- Aerobic og dans
- Styrkerum
- Løbebåndets område
- Indgang og foyer
- Bibliotek og musiksal
- Kontorer
- Mødelokale
- Garderobe
- Garderobe-gang
- Køkken og café