Eksempel på totalprosjekt: Storhall Karmøy

Flerbrukshall 1

1500 M2  med effektiv lyddemping

Vi leverte og var involvert i hele prosessen; Akustikk lydmåling, beregning ift. gjeldende standard og forskrift. Anbefalte løsning og egenproduserte absorbenter av høyeste kvalitet samt montasje. Akustikk lydmåling ble gjort underveis og selvsagt etter montasje og kontroll.

Vi har med glede overlevert et prosjekt som innfrir gjeldende forskrift for lyd og er en fryd å oppholde seg i.

Følgende arealer er regulert til å innfri gjeldende NS og forskrift:

• Flerbrukshall
• Spinning-sal
• Aerobic- og dans
• Styrkerom
• Tredemølle areal
• Inngang og foajé
• Bibliotek og musikksal
• Kontorer
• Møterom
• Garderober
• Garderobe gang
• Kjøkken og kafé