Information om lydreduktion ved pålimning af lydabsorberende og lydblokerende paneler.

Hvilket resultat kan man forvente?

Akustisk resultat for etterklang

Såfremt det er foretatt lydmålinger i rommet/arealet og disse ligger til grunn for beregning av nødvendig mengde (m2) lyddempende plater som installeres, kan man forvente at resultatet blir +/- 5 % i forhold til ønsket resultat. Dette kontrolleres ved hjelp av etterklangsmåling (RT60) etter gjennomført installasjon. Det forutsettes at det installeres den mengde som er beregnet.

Ofte er akustikken et langt større problem enn man normalt oppfatter og dersom det installeres i hht våre beregninger og anvisninger vil resultatet være en markant forandring.

Spesielt vedrørende trinnlyd

Trinnlyd er ofte et problem. Hvordan etasjeskillet/gulvkonstruksjonen i mellom etasjene er utført har stor påvirkning på dempingen av trinnlyd. Problemet kan søkes løst ved montering av Loke DB eller Eira DB i taket, på denne måten oppnås det normalt et bra resultat. I nyere bebyggelse er det normalt med trinnlydsdempende elementer mellom etasjene.

Strukturlyd der lyden følger andre veier og sprer seg via bjelker, vegger og tak vil kreve ytterligere tiltak. Dette forekommer i både nye og gamle bygg. En bør derfor skaffe seg innsikt i hvordan tak og vegger er konstruert.

Utseendemessig resultat

For å oppnå best resultat må underlaget være jevnt, rent, fast og stabilt før montasje.
Lydabsorberende plater er porøse og dermed mer sårbare overfor slag og ytre påvirkninger enn for eksempel gipsplater. Man må derfor ta hensyn til dette både med tanke på plassering av platene og behandling av platene i ettertid.

Er underlaget platene monteres på ujevnt vil det vanskeliggjøre en fullstendig perfekt montasje med helt jevne overganger mellom platene. Platene er ikke fleksible og lar seg derfor ikke presse eller bøye etter underlaget. Dermed vil det forekomme avvik. Skal installasjonen fremstå tilnærmet perfekt må underlaget være uten ujevnheter og skjevheter.

Skal man oppnå helt perfekte installasjoner vil det derfor være nødvendig med avretting av underlaget før platene monteres. Montører og byggmestre kan normalt gi råd vedrørende dette men det er opp til kunden å ta den endelige beslutning om hvorvidt underlaget er klart for en montasje eller ikke.

Annet

Svakheter i underlaget og konstruksjonen bakenfor kan ikke montør vite om. Kunden må selv gjøre seg kjent med underlagets konstruksjon og eventuelle svakheter. Eventuelt må vedkommende ta initiativ til å få klarhet i dette før montasjen iverksettes.
Der tak er kledd med strukket takpapp må dette fjernes før montasje. Løs maling, sparkel o.a. løst må fjernes før montasje.

Varsel

Ved plassering og montering av absorbenter i forbindelse med brannmeldere, detektorer etc skal en forholde seg til retningslinjene i NS3960.

Er du i tvil skal du kontakte fagfolk.

Informasjon montasje av opplimte lydabsorberende plater – 2018