Installationsvejledning til flåde og baffel

Loke™ og Eira™ tømmerflåde

3 ledninger pr. cirkel (600 dm).
Større cirkler, ovaler og flåder anbefales 4-6 wire.

3 tråde pr. cirkel (600 dm). Placeres som vist (som en trekant). Kan fastgøres til loftet i én krog (samler alle tre wirer i én krog, eller fastgøres til tre forskellige kroge).


Installationsvejledning til akustisk raft

Mål og marker de 9 fastgørelsespunkter til ophængningsskruerne. Fastgør skruerne, og test, at de sidder godt fast. Det kræver 3 personer eller en gipspladehejs at løfte pladen op og fastgøre wirerne.
NB! Tavlerne skal monteres uden for folks rækkevidde.

Der er brug for 9 sæt wirefastgørere

NB: Fastgørelsesskruen skrues så langt ind som muligt uden at perforere den synlige side af flangen.


Ophængning af Loke™ og Eira™ bafler, flåder og cirkler

Generelt om ophængning af akustiske absorbenter.

Absorbenter af glasuld og mineraluld har en porøs struktur, der gør dem til gode lydabsorbenter.
Porøsiteten betyder, at der skal bruges særlige fastgørelsesmidler for sikker ophængning. Der er udviklet specialskruer, som sikrer et fast greb i ulden/absorbenten, så de kan hænges op i f.eks. en etageadskillelse ved hjælp af f.eks. wirer.

Baffler
Vertikalt ophængte absorbenter
hvor fastgørelsesskruen er monteret i kanten.

Flåter
Horisontalt ophængte absorbenter
hvor fastgørelsesskruen er monteret på overfladen.

Nr. 86026 / lang skrue: til lodret ophængte bafler. Bæreevne ca. 30 kg pr. stk.
Nr. 86028 / kort skrue: til både vertikalt og horisontalt ophængte flydere/cirkler/ovaler.

Bæreevne ca. 12 kg pr. stk.
Bæreevnen er baseret på en tæthed af ulden i absorbenten på 110
120 kg/m 3

Installation

Generelt er skruefastgørelsernes bæreevne så høj, at der ikke er brug for mange fastgørelseselementer til at bære absorberens vægt.
Det er bedst at skrue fastgørelsesskruerne i med hånden. Det er vigtigt ikke at overspænde skruerne. Brug af mekanisk værktøj anbefales ikke.

Baffler
Fastgørelsesskruerne er placeret i kanten af baflen.
Til en vandret baffel på 60x120 cm bruges 2 fastgørelsesskruer.
Ved længere bafler anbefales det at følge 60 CC-princippet. Dvs. en fastgørelse pr. 60 cm.

Flåter
Fastgørelsesskruerne placeres på den flade, der vender mod undertaget/fastgørelsesbasen.
Til en vandret tømmerflåde på 120x240 cm bruges der normalt 6 fastgørelsesskruer.
Der bruges nok skruer til at justere flådens vinkel efter ønske.

Installationsmulighed 1 - tømmerflåde

Nr. 86028
Det er bedst at skrue fastgørelsesskruerne i med hånden. Det er vigtigt ikke at overspænde skruerne. Brug af mekanisk værktøj anbefales ikke.
Bæreevne ca. 12 kg pr. stk.

Monteringsmulighed 2 - baffel

Nr. 86026
Det er bedst at skrue fastgørelsesskruerne i med hånden. Det er vigtigt ikke at overspænde skruerne. Brug af mekanisk værktøj anbefales ikke.
Bæreevne ca. 30 kg pr. stk.

Flydere og bafler (absorbenter og diffusorer) hænges op på mange måder og i mange vinkler, afhængigt af det ønskede formål.
Wireophængene bruges til at få dæmperne i den rigtige position i forhold til det, man ønsker at opnå.

Trådophængene giver stor fleksibilitet, fordi de kan fastgøres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i absorbentens kanter og overflader og i bygningens struktur (vægge, lofter, bjælker osv.) for at optimere placeringen af selve absorberen.

Wireophæng hænger derfor ofte i forskellige vinkler fra absorberen til fastgørelsespunktet i den omgivende struktur.

Nogle opfatter det måske som skævt, men det er helt normalt og meget ofte nødvendigt for at få absorberen i den rigtige position.

Wireophænget er derfor ikke en del af absorberen, men er en fastgørelsesanordning til at placere absorberen i den korrekte position, hvor andre fastgørelsesanordninger ikke er egnede.
Når det gælder ophængning af vertikalt ophængte bafler, kan begge de ophængningsskruer, vi leverer
(varenr. 86026 og 86028) anvendes, da begge har tilstrækkelig bæreevne i forhold til absorbenternes egenvægt.