Montasjeveiledning flåte og baffel

Loke™ og Eira™ flåte

3 wire pr. sirkel (600 dm).
Større sirkler, ovaler og flåter anbefales 4-6 wire.

3 wire pr. sirkel (600 dm). Plassering som vist ( som en trekant). Kan festes i taket i en krok (samler alle tre wire i en krok, eller feste i tre ulike kroker.


Montasjeveiledning akustikkflåte

Mål opp og merk av de 9 festepunkter for opphengsskruene. Fest skruene og test at de sitter godt. Det trengs 3 personer eller gipsplatelift for å løfte opp platen og feste wirene.
NB! Platene bør monteres utenfor folks rekkevidde.

Det trengs 9 sett wirefester

NB: Festeskruen skrus så langt inn det lar seg gjøre uten å perforere flåtens synlige side.


Oppheng av Loke™ og Eira™ baffler, flåter og sirkler

Generelt vedr oppheng av akustiske absorbenter.

Glassull og mineralull absorbenter har en porøs oppbygning som gjør dem til gode lyddempere.
Porøsiteten medfører at det må benyttes spesielle festemidler for trygg opphenging. Det er utviklet spesialskruer for å få godt feste i ullen/absorbenten slik at de kan henges opp i for eksempel etasjeskillet vha for eksempel wirer.

Baffler
Vertikalt hengende absorbenter
der festeskruen monteres i kanten.

Flåter
Horisontalt hengende absorbenter
der festeskruen monteres på overflaten.

Vnr 86026 / lang skrue: til vertikalt hengende baffler. Bæreevne ca. 30 kg pr stk.
Vnr 86028 / kort skrue : til både vertikalt og horisontalt hengende flåter/sirkler/ovaler.

Bæreevne ca. 12 kg pr stk.
Bæreevnen er basert på en densitet i ullen i absorbenten på 110
120 kg/m 3

Montering

Generelt er skruefestenes bæreevne så høy at det ikke trengs mange fester for å bære vekten av absorbenten.
Festeskruene skrus helst i for hånd. Det er viktig ikke å skru for hardt til. Bruk av mekanisk verktøy frarådes.

Baffler
Festeskruer plasseres i kanten av baffelen.
Ved en 60x120cm liggende baffel benyttes det 2 festeskruer.
Ved lengre baffler anbefales det å følge 60 CC prinsipp. Dvs ett feste pr 60 cm.

Flåter
Festeskruer plasseres på den overflaten som skal vende mot etasjeskillet/festeunderlaget.
Ved en 120x240cm liggende flåte benyttes det normalt 6 festeskruer.
Det brukes nok fester til at man kan justere flåtens vinkel slik man ønsker det.

Montering alternativ 1 – flåte

Vnr. 86028
Festeskruene skrus helst i for hånd. Det er viktig ikke å skru for hardt til. Bruk av mekanisk verktøy frarådes.
Bæreevne ca. 12 kg pr stk.

Montering alternativ 2 – baffel

Vnr. 86026
Festeskruene skrus helst i for hånd. Det er viktig ikke å skru for hardt til. Bruk av mekanisk verktøy frarådes.
Bæreevne ca. 30 kg pr stk.

Flåter og baffler (absorbenter og diffusere) henges opp på mange måter og i mange vinkler alt etter ønske og formål.
Wireopphengene brukes til å få absorbentene i rett posisjon i forhold til det man vil oppnå.

Wireopphengene gir en stor fleksibilitet fordi de kan festes der det er mest hensiktsmessig i absorbentens kanter og overflater og i byggets struktur (vegger, tak, bjelker etc) for å få til plasseringen av selve absorbenten best mulig.

Wireoppheng henger derfor ofte i forskjellige vinkler ut fra absorbenten til festepunktet i strukturen rundt.

Noen kan oppfatte det som at det er skjevt men det ar helt normalt og svært ofte nødvendig for å få absorbenten i rett posisjon.

Wireoppheng er altså ikke en del av absorbenten men er et festemiddel for å få plassert absorbenten i rett posisjon der andre festeanordninger ikke er hensiktsmessig.
Når det gjelder oppheng av vertikalt hengende baffler kan begge opphengs skruene vi leverer
(vnr. 86026 og 86028) brukes da begge har tilstrekkelig bæreevne i forhold til absorbentenes egenvekt.