Montasjeveiledning lydabsorberende plater

Montasjeveiledning for oppliming av absorbenter, f.eks. Loke™ 40mm

Last ned som PDF-fil

Dette trenger du:

  • Hvite bomullshansker
  • Lim (en patron montasjelim pr 2m²)
  • Lim/fugepistol
  • Måleverktøy
  • Tapetkniv
  1. Planlegg hvordan du vil plassere platene akkurat hos deg
  2. Mål opp og merk av med hjelpestreker f.eks. med blyant
  3. Kartongene åpnes forsiktig, unngå å skjære i platene
  4. Folien er der for å beskytte platene, åpnes forsiktig
  5. Bruk ALLTID hvite bomullshansker ved montasje

God planlegging er halve jobben.
Mål opp bredder og lengder. Sørg for å dele inn arealet på forhånd.

Platens bakside er tydelig merket.
OBS: Eira produktene må legges i samme pil retning

Legg platen opp ned på et rent underlag, klart for å påføre lim.

Limet påføres tykt, punktvis ved takmontasje, lange strenger ved veggmontasje.

Riktig dosering, et punkt på ca. 2 × 2 cm.

Plassering av lim-punktene.

Monter i taket med jevnt trykk over hele platen. Ikke bruk makt.
Som tidligere nevnt, bruk hvite bomullshansker. NB! Platene lar seg ikke bøye.

Når du har montert noen få plater, kontroller at linjene stemmer, vær svært nøye med dette da sparer du deg for problemer senere.

 

Hvordan måle og kutte platen for å tilpasses gjenstander i taket?

Utstyr: Drill m/ hullborr

Noen ganger bruker vi lim for å markere nøyaktig hvor en skal borre hullet.

 

Borr nøyaktig hvor det er oppmerket.

Kuttflaten skal etterfølgende forsegles for å unngå utslipp.

Påfør lim og monter platen i taket med jevnt trykk over hele platen.

Varsel!

Ved plassering og montering av absorbenter i forbindelse med brannmeldere, detektorer etc skal en forholde seg til retningslinjene i NS3960.
Er du i tvil skal du kontakte fagfolk.

Fuging for fine overganger.

Lykke til med monteringen!
Og husk, nå har du lov til å smile, du har endelig fått et bedre lydmiljø!