Montasjeveiledning himlingsplater

Glassull-plater: Glassullplatene legges oppi profilsystemet T15 eller T24. Tilpasninger eller randsoner skjæres til ønsket størrelse og kantforsegles deretter med maling. Det bør brukes hvite bomullshansker ved ilegging av himlingsplatene for å unngå tilsmussing og fingermerker.

Gipsplater: Gipsplatene legges oppi profilsystemet T15 eller T24. Tilpasninger eller randsoner skjæres til ønsket størrelse og kantforsegles deretter med maling.Det bør brukes hvite bomullshansker ved ilegging av himlingsplatene for å unngå tilsmussing og fingermerker.

Metallplater System LAY IN: Metallplatene skjæres til og monteres i feltene langs veggen, og utstansingen i vegglisten vippes ut for å holde fast platen. Deretter legges resten av platene i. Det anbefales å legge i 5-10% av de hele platene for å stailisere hovedprofilene. Det bør brukes hvite bomullshansker ved ilegging av himlingsplatene for å unngå tilsmussing og fingermerker. Som avslutning mot vegg kan det enten brukes uperforerte metall-plater i A-kant, eller E-kant i kombinasjon med skyggevegglist.

Metallplater system CLIP IN: Metallplatene skjæres til og monteres i feltene langs veggen, og utstansingen i vegglisten vippes ut for å holde fast platen. Deretter legges resten av platene i. Det anbefales å legge i 5-10% av de hele platene for å stailisere hovedprofilene. Det bør brukes hvite bomullshansker ved ilegging av himlingsplatene for å unngå tilsmussing og fingermerker.

Innbygging av armaturer og lignende Lysarmaturer og lignende må ikke monteres direke i himlingsplatene. Belastningen skal fordeles jevn til bæresystemet ved hjelp av trykkfordelingsplater eller ekstra oppheng.

Hvis du har andre spørsmål vedrørende montasje, ta kontakt med oss.