1. Mål opp hvor du vil montere beslaget bakpå platen.
  Sentrert midt på er det enkleste.

  En fals skal henge på skruen som festes i veggen. Den andre fals
  sørger for at platen henger helt vertikalt.

  NB! Skal flere plater henges opp sammen er det viktig at beslagene
  monteres likt på alle platene for å få de hengende likt på veggen.
 1. Påfør montasjelim på flatsiden av beslaget.
 1. Lim beslaget fast på platen, masser på plass og la tørke i hht tørketid
  beskrevet på limen. Falsene på platen skal være utover.
 1. Fest en skrue i veggen der du ønsker å ha platen hengende.
 1. Heng platen på skruen.
  Monteres beslaget likt på fler plater er det enkelt å få de til å henge fint ved å montere skruer i veggen etter en rett linje og med 60 cm avstand.
Eksempel på opphengt bilde


Monter skruer i veggen med 60 cm mellomrom etter en helt rett linje.

Heng platene på skruene.
Skal det henges opp flere rader må en begynne med den nederste raden.