Montering av metallplate – oppheng absorbent / akustikkbilde

 1. Mål opp hvor du vil montere beslaget bakpå platen.
  Sentrert midt på er det enkleste. På større plater kan det være lurt med to plater og plassering øverste halvdel på platen. En fals skal henge på skruen som festes i veggen. Den andre fals sørger for at platen henger helt vertikalt. NB! Skal flere plater henges opp sammen er det viktig at beslagene monteres likt på alle platene for å få de hengende likt på veggen.
 1. Før du påfører limen er det lurt å tørke av platen med noe fettløsende; f.eks. Blå Jif. Gir bedre feste.
 2. Påfør montasjelim på flatsiden av beslaget.
 1. Lim beslaget fast på platen, masser på plass og la tørke i hht tørketid
  beskrevet på limen. Falsene på platen skal være utover.
 1. Fest en skrue i veggen der du ønsker å ha platen hengende.
 1. Heng platen på skruen.
  Monteres beslaget likt på fler plater er det enkelt å få de til å henge fint ved å montere skruer i veggen etter en rett linje og med 60 cm avstand.
Eksempel på opphengt bilde


Monter skruer i veggen med 60 cm mellomrom etter en helt rett linje.

Heng platene på skruene.
Skal det henges opp flere rader må en begynne med den nederste raden.