Loke™ og Eira™ 49 DB monteringsvejledning

Loke™ og Eira49 DB er designet specielt til at dæmpe lyd mellem rum og gulve (trinlyd) og til at dæmpe efterklang i rum.

Disken har 2 sæt egenskaber:

  • Blokerer kontinuerlig lyd med
  • Absorberer efterklang i det rum, hvor den er installeret. NRC = 0,95, lydklasse A.

Applikationer:

  • Dæmpning af trinlyd fra ovenstående

For at dæmpe lyden mellem etagerne skal loftet i det berørte rum være beklædt 100%.

  • Dæmpning af lyd mellem kontorer (via luft), hvor f.eks. cellekontorer ikke har vægge til etageadskillelsen. For at dæmpe lyden mellem sådanne kontorer, skal kontorerne have lofter af systemlofter, hvor panelerne er lagt ind, beklædt 100%.

Lydisolering via loftet mellem to rum. Dn,f,w-værdi 42 dB iht. BS EN ISO 717-1:1997

  • Lyddæmpning mellem kontorer, hvor væggene går ned til gulvhøjde, og lyden kommer gennem væggene.

For at dæmpe lyden mellem sådanne kontorer skal væggen, hvor lyden passerer igennem, være dækket 100%.

  • Dæmpning af efterklang (ekko) i rum.

For at reducere efterklangen i et rum behøver du ikke at dække rummet mere end nødvendigt.
Behovet beregnes ud fra en lydmåling af efterklangstiden. Panelerne kan monteres på lofter eller vægge.

fig1

fig2

Installation i lofter i det område, der påvirkes af lyd.

fig3

Installation på en væg i det område, der påvirkes af lyd.

fig4

Vedrører tekniske installationer:

Lysspots (f.eks. LED-lys/lavspænding) kan monteres direkte i pladerne.

Lamper og andet elektronisk udstyr kan fastgøres til panelerne med lange gennemgående skruer, der er fastgjort til etageadskillelsen.

Eventuelle elektriske installationer bag panelerne skal udføres af specialiseret personale.

Enhver installation af branddetekterings- og brandslukningsudstyr bag panelerne skal udføres af specialiseret personale.

Hvis installationen indebærer skæring og tilpasning af/til panelerne, skal skærefladerne forsegles.

NB!
Alle sådanne installationer kan føre til lydgennemtrængning (lækager) og bør minimeres.

>> Download guiden i (pdf-format) her
>> Download vejledningen til installation i etageadskillelser (pdf-format) her