Opgradering af akustikken i kantinen i Måltidets Hus

1024px-Maaltidets_Hus

Måltidets Hus i Stavanger har fået en længe ventet opgradering af akustikken i kantinen.

En komplet løsning med mange forskellige lydabsorbenter (diske) forbedrer akustik, taleklarhed og taleopfattelse betydeligt. En vigtig foranstaltning i en ekstremt travl kantine i hjertet af fødevareforskningen.

 

Eksempler på placering af forskellige lydabsorbenter:

  • Hvide hygiejneabsorbenter i opvaskezonen opfanger meget af støjen, før den spredes ud i kantinen.
  • Grå absorbenter monteret på kølerne reducerer støj i madzonen
  • Sort Eira monteret på en væg i spiseområdet reducerer støj.
  • Hvide absorbenter monteret næsten usynligt rundt om madzonen reducerer støjen.
  • Hvide absorbenter i dekorative paneler over vinduerne i spiseområdet reducerer støj og efterklang.
  • Hvide absorbenter, der hænger ned fra loftet (baffler), reducerer støj og efterklang samt langsgående lydbølger i spisezonen.
  • Hvide absorbenter over klaveret forbedrer akustikken for pianisten og hjælper med at reducere efterklangen i spiseområdet.

Kig forbi en dag, hvor du er i nærheden, og oplev en kantine med mange mennesker, høj trafik og god mad. Et sted, hvor du kan slappe af og tale med dem omkring dig.