Oppgradering av akustikken i kantinen i Måltidets Hus

1024px-Maaltidets_Hus

Måltidets Hus i Stavanger har fått en etterlengtet oppgradering av akustikken i kantinen

En komplett løsning med mange ulike lydabsorbenter (plater) forbedrer akustikk, taletydelighet og taleoppfattelse betydelig. Et viktig tiltak i en ekstremt mye brukt kantine i matforskningens hjerte.

 

Eksempler på plasseringer av forskjellige lydabsorbenter:

  • Hvite hygiene absorbenter i oppvasksonen fanger opp mye av støyen før den sprer seg ut i kantinen.
  • Grå absorbenter montert på kjølerne demper støy i matsonen
  • Svart Eira montert montert på vegg i matsonen reduserer støyen.
  • Hvite absorbenter montert nærmest usynlig rundt omkring i matsonen reduserer støyen.
  • Hvite absorbenter i dekorfelt over vinduer i spisesonen reduserer støy og etterklang.
  • Hvite absorbenter hengende fra tak (Baffler) reduserer støy og etterklang samt langsgående lydbølger i spisesonen.
  • Hvite absorbenter over piano bedrer akustikken for pianisten samt bidrar til å redusere etterklang i spisesonen.

Stikk selv innom en dag du er i nærheten og opplev en kantine med mye folk, stor trafikk og god mat. Et sted du kan slappe av og snakke med de rundt deg uten problemer.