Opdaterede krav til akustik i bygninger

Billede af kampagnen i oktober

En opdateret version af forordningen blev offentliggjort i juli 2019. NS8175 Lyd i bygninger. Den nye forordning erstatter NS8175:2012.

De opdaterede regler indebærer strengere krav og mere nuancerede krav til alle typer bygninger i Norge. Ændringerne er mange og går i en skærpende retning.

Det har konsekvenser for alle, der:

  • Opførelse af nye bygninger
  • Gennemførelse af strukturelle ændringer
  • At lave opgraderinger
  • Har eksisterende problemer med akustik
    et al.

Med andre ord bliver det endnu vigtigere at træffe de rigtige foranstaltninger med de rigtige ressourcer for at opfylde fremtidens krav. Akustik er en separat disciplin og skal behandles separat fra andre bygningsdiscipliner.

Det betyder, at man identificerer problemer og løsninger med hjælp fra dem, der har ekspertisen til at gøre det.

Hvis du har problemer med akustik og støj og har tænkt dig at gøre noget ved det i 2019, skal du være opmærksom på, at tiden nu er ved at rinde ud inden årets udgang.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, ønsker et tilbud eller vil afgive en ordre.