Oppdaterte krav til akustikk i bygninger

Kampanje-Oktober-bilde

Juli 2019 kom det en oppdatert versjon av forskriftet NS8175 – Lyd i bygninger. Nytt forskrift erstatter NS8175:2012.

Det oppdaterte forskriftet innebærer strengere krav og mer nyansering av en del krav i alle typer bygninger i Norge. Endringene er mange og i skjerpende retning.

Dette får konsekvenser for alle som:

  • Bygger nytt
  • Foretar bygningsmessige endringer
  • Foretar oppgraderinger
  • Har eksisterende problemer med akustikk
    m.fl.

Det blir med andre ord enda viktigere å gjøre de rette tiltakene med de rette midlene for å innfri kravene fremover. Akustikk er et eget fag og må behandles deretter separat fra andre byggfag.

Dvs. at en må kartlegge problemer og løsninger ved hjelp av de som har kompetanse til det.

Har dere problemer med akustikk og støy og har dere tenkt å gjøre noe med det i 2019, vær oppmerksom på at tiden nå er knapp frem til årsskiftet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, ønsker tilbud eller sette ordre.