Alt at vinde med akustikpaneler for mindre støj og bedre lyd

Lydskov

Lydskov

Hørelsen er en af de vigtigste sanser. En sans, vi tager for givet, skal fungere hele livet.

Fysiologisk set er vi designet til at tilbringe tid i naturlige miljøer. Vores sanser har udviklet sig gennem millioner af år til at fungere optimalt i den natur, der omgiver os og har formet os.
Hvad mange ikke er klar over, er, at vi også udsættes for en enorm mængde unødvendig støj og ubevidste påvirkninger gennem vores hørelse. Det påvirker os psykologisk, mere eller mindre bevidst og i varierende grad.

For meget hørbar lyd forårsager:

  • Generel stress med ledsagende symptomer
  • Vanskeligheder med at koncentrere sig
  • Aggression
  • Udelukkelse, inddæmning
  • tinnitus
  • Vanskeligheder med at sove
  • Udbrændthed

prædikestolFor meget infralyd er skadeligt
Dyb lyd har vist sig at påvirke andre organer i kroppen med negative konsekvenser til følge. Denne type lyd kaldes infralyd og er baslyde, der ligger dybere, end øret kan opfatte. Vi kan mærke det som små rystelser. Kraftig infralyd kan høres som rumlen. Kroppen opfatter det som stress. Resonansfænomener kan opstå i kropsdele som nyrer, lever, hoved og rygsøjle. Det fører igen til sygdomslignende tilstande.

De mest almindelige kilder til infralyd er maskiner og værktøj, ventilationsanlæg, tung trafik, lastvognstog, fly, vindmølleparker, industri og vandfald. Nyere støjsvage ventilationssystemer har ofte forskudt dele af lyden til infralydsområdet. Infralyd er et betydeligt større problem i kontormiljøer end i boliger på grund af store ventilationssystemer.

Vi har alt at vinde ved gode lydforhold
Desværre viser nyere forskning, at for meget lyd og støj har store negative konsekvenser. Dokumentationen for dette er omfattende. Ved at være meget opmærksomme på lyden i vores omgivelser, kan vi passe på vores hørelse i særdeleshed og vores krop i almindelighed. Hørelsen er en sårbar sans, som relativt let kan blive beskadiget eller helt ødelagt. Når vi først har mistet hørelsen, kan vi ikke få den tilbage.

Download som PDF her.