Alt å vinne med akustikkplater som gir mindre støy og bedre lyd

lyd-skogen

lyd-skogen

Hørsel er en av de aller viktigste sansene. En sans vi tar for gitt skal fungere hele livet.

Fysiologisk er vi utviklet til å oppholde oss i naturskapte omgivelser. Våre sanser er utviklet over millioner av år for å fungere optimalt i den naturen som omgir oss og har formet oss.
Det mange ikke tenker over er at vi gjennom hørselen også blir utsatt for enormt mye unødvendig støy og ubeviste påvirkninger. Dette påvirker oss psykisk mer eller mindre bevisst og i varierende grad.

For mye hørbar lyd medfører:

  • Generelt stress med følgeplager
  • Konsentrasjonsvansker
  • Aggresjon
  • Utestenging, innesluttethet
  • Tinnitus
  • Søvnvansker
  • Utbrenthet

prekestolenFor mye infralyd er skadelig
Det er påvist at dyp lyd påvirker andre organer i kroppen med negative konsekvenser. Denne type lyd kalles Infralyd og er basslyder som er dypere enn det øret kan oppfatte. Vi kan merke dette som svake rystelser. Kraftig infralyd kan høres som buldring. Kroppen oppfatter dette som stress. Det kan oppstå resonansfenomener i kroppsdeler, f.eks., nyre, lever, hode og ryggsøyle. Noe som igjen fører til sykdomslignende tilstander.

De vanligste infralydkildene er maskiner og verktøy, ventilasjonsanlegg, tungtrafikk, tunge godstog, fly, vindmølleparker, industri og fosser. Nyere stillegående ventilasjonsanlegg har ofte forskjøvet deler av lyden til infralydområdet. Infralyd er et vesentlig større problem i kontormiljøer enn i boliger pga. store ventilasjonsanlegg.

Vi har alt å vinne på gode lydforhold
Nyere forskning viser dessverre at for mye lyd og støy har store negative konsekvenser. Dokumentasjonen av dette er omfattende. Ved å ha et svært bevist forhold til lyd i våre omgivelser kan vi ta vare på hørselen spesielt og kroppen generelt. Hørselen er en sårbar sans som relativt lett kan skades eller ødelegges totalt. Har vi først mistet hørselen får vi den ikke tilbake.

Last ned som PDF her.