A selection of this week's latest projects

acoustic wild ref

Mange av våre kunder ønsker dekorativ lyddemping. Da er trykk på høykvalitets absorbenter en god løsning.

Du sender motiv til oss, velger et av standardmålene på absorbenten, vi trykker og sender det til deg. Se gjerne mer under Akustikkbilder here.

Andre liker sirkler og ovaler som vist over. Absorbenten LokiTM40 Oval flåte over spisebordet er en effektiv lyddemper.

Contact us oss gjerne for tilbud på effektive produkter og gode løsninger.