Creative and effective sound damping. National Library of Norway, Oslo

Image of the entrance area of the National Library with the reception to the left and the red carpet in the centre

Fredede bygg er en ekstra utfordring. I det flotte inngangspartiet til Nasjonalbiblioteket er det gjort noen spesialløsninger som har god effekt.

De svarte flåtene (sirkler) over resepsjonen en god demper for ansatte som står i dette hele dagen. Videre er det gjort tilpasninger i vegg-nisjer, framside resepsjonsdisk, over skap, på baksiden av informasjonsskilt o.l. Like viktig med god lyddempende effekt er utseende og tilpasning til lokalet.

Produkter som er brukt i prosjektet er fra eget sortiment og lyddemping klasse A: EiraTM40 mm svart lyddempende sirkel, FriggTM40mm tekstil, EiraTM40mm svart