Removed reverberation and echoes in Øglænd System's premises

oeglend1

Øglænd System er en av Norges større virksomheter inne stålbearbeiding. Støynivået er svært høyt og det er derfor nødvendig med kraftig hørselsvern for å unngå permanente hørselsskader.

På hovedanlegget i Rogaland dempes støyen ved hjelp av Loke™ 40 and wall absorbent textile i en rekke forskjellige dimensjoner. Hensikten er å fjerne etterklang/ekko i lokalet som forsterker støyen fra maskinene vesentlig samt å redusere lavfrekvente lyder som skaper vibrasjoner. www.oglaend-system.com

Se også vår veileder for industribygg.