Fjernet etterklang og ekko i lokalet til Øglænd System

oeglend1

Øglænd System er en av Norges større virksomheter inne stålbearbeiding. Støynivået er svært høyt og det er derfor nødvendig med kraftig hørselsvern for å unngå permanente hørselsskader.

På hovedanlegget i Rogaland dempes støyen ved hjelp av Loke™ 40 og veggabsorbent tekstil i en rekke forskjellige dimensjoner. Hensikten er å fjerne etterklang/ekko i lokalet som forsterker støyen fra maskinene vesentlig samt å redusere lavfrekvente lyder som skaper vibrasjoner. www.oglaend-system.com

Se også vår veileder for industribygg.