Better working day at Krogh Optikk

4

Krogh Optikk på Storo Storsenter har hatt vesentlige problemer med mye støy og lang etterklang i egne arealer og fra fellesarealet utenfor butikken. Gjennom å montere lydabsorbenter på veggene (Loke™ 40) samt sette opp en akustikkvegg (Hugin™) mellom glassrutene og butikksarealet får vi inn mye absorberende areal som demper etterklangen betydelig.

I betongtaket over firkanthimlingen monteres det lydabsorbenter (Loke™ 40) for ytterligere å dempe etterklangen og absorbere støy. Effekten av tiltaket blir en kraftig reduksjon av etterklang i butikken samt en demping av støy (dB) som trenger inn i lokalet fra fellesarealet. Dette fører til en betydelig forbedring av taletydelighet og taleoppfattelse i butikken. En langt bedre arbeidshverdag for de ansatte og en langt bedre butikk for kundene.