Home cinema and recording studio

delivery 2

We deliver throughout the Nordic region
Purchases over 10,000 in the online store give free shipping in Norway

delivers to all

We help businesses, public and private customers

get in touch

Get in touch and we'll help you

Har du investert i hjemmekino eller lydstudio, men du føler at noe mangler lydmessig? Da er det mest sannsynlig på grunn av feil akustikk i rommet.

Vi har noen gode råd for deg som skal bygge hjemmekino eller lydstudio. Vi har akustikk materialene du trenger for ulike løsninger. For å finne hvilke løsninger som fungerer best for deg anbefaler vi å ta kontakt med eksperter på slike rom, Sintef har utarbeidet normer for dette og er en god informasjonskilde. Byggforsk serien, blad 527 315 Studio, gir deg forskningsbasert informasjon på dette.

Lyd er minst like viktig som det visuelle for den perfekte filmopplevelsen. Optimalisering av akustikken er avgjørende for å skape riktig lydmiljø i en hjemmekino. Dette er har vi omfattende erfaring med og kan hjelpe deg å få til.

En hjemmekino kjennetegnes av dyr elektronikk, mørke flater, vinklede vegger og tak, mye absorberende overflater i hele rommet, vegger, gulv og tak. Kino lignende møblering og selvsagt et massivt lydbilde. En hjemmekino bør isoleres fra resten av boligen på en slik måte at lyd og vibrasjon ikke sjenerer andre i boligen. Ikke minst må man unngå at lyd og vibrasjoner forplanter seg til naboer.

For å oppnå ønsket resultat er det viktig å forstå hvordan lyd oppfører seg i rommet. Akkurat hvordan lyden oppfører seg i den individuelle hjemmekinoen/musikkrommet varier selvfølgelig svært ut ifra rommets utforming og størrelse samt lydanlegg. Når absorbentene demper lyd, vil det si at de demper «gjenklangen» som oppstår i rommet og ikke lyden direkte fra høyttalerne. Høyttalerne oppfattes akkurat likt i volum, dempingen gjør enkelt og greit at man slipper å høre ekkoet fra tonene.

Etter at absorbenter er installert vil man som oftest oppleve at lydbilde har endret seg noe, dette løses enkelt ved å justere lydverdiene på anlegget.

Et TV-Rom er enkelt å forholde seg til, et slikt rom brukes ofte som et felles samlingspunkt for familien. Her har man god nytte av et balansert lydmiljø tilpasset både en fin filmopplevelse og samtaler over sofabordet.

I TV-rommet monteres det normalt absorbenter i tak og på vegg for å redusere etterklang.

De siste årene har digitale møter blitt mer vanlig. Under digitale møter er lydkvaliteten det viktigste for sømløs kommunikasjon. Dette stiller nye krav til rommene som brukes.

Å tilpasse videokonferanserom med absorbenter er avgjørende for god taletydelighet og taleoppfattelse, som igjen gir mer effektive digitale møter. Optimalt skal de to konferanserommene som er i bruk under en videokonferanse være like godt utbedret, men selv med et utbedret rom vil det være en markant forbedring i lydkvaliteten.

 I standarden NS8175-2019 finner vi krav til etterklangstid i videokonferanserom. Disse rommen er regulert i lovverket fordi de inngår i arbeidslivet og på arbeidsplassene våre.

Det er ikke utarbeidet en standard for hvordan man oppnår de rette akustiske forholdene. Vi har derfor utarbeidet, basert på betydelig erfaring, gode metoder for å løse forskjellige problemer som omhandler konferanserom. Ved hjelp av fjernbefaring eller lydmålinger designer vi løsninger som sikrer god taletydelighet og taleoppfattelse i rommet.

 «Kan jeg høre deg, kan jeg forstå deg, jeg trenger ikke nødvendigvis å se deg. Kan jeg se deg men ikke høre deg, er det nytteløst å prøve å forstå deg.»

Produkter

Produkter til hjemmekino og lydstudio

Montasje og feste

Specialist center for sound control

We are Norway's only specialist center for sound control that has developed a system for measuring and mapping, calculating how much you need, through to a completed and control-measured solution.

All our calculations and measurements are based on the standard NS8175:2019 - Sound in buildings and NS8178:2014 (music and rehearsal rooms). Note that the standard from 2012 still applies according to the building regulations, TEK 17. Soundproofing products recommended will be in accordance with CE 13964:2014 or equivalent.

We can help you with all your acoustic solutions as we have our own production facilities. Get in touch and we'll find a solution for exactly what you need.