Industry, shopping center and retail

delivery 2

We deliver throughout the Nordic region
Purchases over 10,000 in the online store give free shipping in Norway

delivers to all

We help businesses, public and private customers

get in touch

Get in touch and we'll help you

Arbeidsplassen er der de fleste tilbringer store deler av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig akustikk og lydmiljø. Norsk Standard NS 8175:2012 (sist oppdatert 2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i kjøpesenter og butikker

Produkter

Himlingsplater til Systemhimling

Direkte opplimte absorbenter til vegg og tak

Flåter og Baffler

IMG_1892

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor er våre akustikkplater meget godt egnet til dette.

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Bordskjermer og skillevegger

Montasje og feste